مدیر عامل شرکت

اطلاعات تماس

تصویر تماس

مهندس سید فرشید هاشمی فر

آدرس:
دفتر مرکزی: ایران، اصفهان، خانه اصفهان، منطقه نیروهوایی، انتهای خیابان 20،بن بست بوستان،ساختمان سوم
تلفن دفتر مرکزی:33460601-031 تلفکس دفتر مرکزی: 33460603-031
مدیر عامل شرکت: 09901918681
هیأت مدیره: 09133118576
اصفهان ایران

تلفن: 031-33460601

فکس: 031-33460603

موبایل: 09901918681

فرم تماس

قسمتهاي ضروري*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

جهت پیگیری تماستان خواهشمند است یک آدرس پست الکترونیکی واقعی وارد نمایید.

و در قسمت پیام شماره تماس خود را نیز وارد نمایید.
info@espadanco.com

 

 

SmartNews.Com